pemkajur_teater_1   pemkajur_teater_2   pemkajur_teater_3

Tanggal 21 Maret 2019 Jurusan Teater telah melaksanakan pemilihan ketua jurusan yang baru. Acara yang diikuti oleh semua dosen teater di ruang jurusan teater fsp.

Selamat atas terpilihnya Drs. Agus Setiawan, M.Sn untuk terpilihnya sebagai ketua jurusan teater. semoga jurusan teater semakin maju Viva Teater !!!